عباس سلیمی نمین:

تحریف کودتا

چگونه می‌توان متبحرانه و غیرمستقیم تجربیات تاریخی مهم و تعیین‌کننده را کمرنگ و حتی محو ساخت؟ این سؤالی بسیار حیاتی است.


انجمن اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار می کند؛

بررسی سیاست داخلی مصدق با حضور کاشانی و هرمیداس باوند

نشست بررسی سیاست داخلی مصدق، با حضور محمود کاشانی، فرزند آیت الله کاشانی و داود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.