مدیر عامل بانک مسکن در نشست خبری تشریح کرد:

۱۰ گام بانک مسکن برای خروج از رکود

مسکن در نشست خبری خود با خبرنگاران، ۱۰ گام اجرایی بانک برای خارج‌کردن بخش مسکن و ساختمان از رکود عمیق دو سال گذشته را تشریح کرد.