بازار هنرهای تصويری در سال 2017 در مسير تازه‌ای پيش می‌رود؛

ماراتن ویدئوهای آنلاین با سینما و تلویزیون

بازار هنرهای تصویری در جهان روز به روز معادلات تازه تری به خود می‌گیرد. درحالی که پیش از این سینما به عنوان صنعت بی رقیب هنرهای تصویری رکوردهای خیره کننده‌ای در فروش به ثبت رسانده بود، تلویزیون‌های ماهواره‌ای ناگهان ظهور و معادلات فروش را وارد فاز جدیدی کردند.