دکتر عالیه شکربیگی

شمشیر دولبه طلاق زنان

حضور زنان مطلقه در جامعه ممکن است مثل شمشیر دولبه باشد. یک لبه به عنوان تغییر در زندگی است و لبه دیگر حضور آسیب زا در مکانی است که قرار می‌گیرند، آن‌چنان که طلاق زنان به جای رفع آسیب، بیشتر آسیب زاست.