دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل کشور مطرح کرد:

هدف ما مطالبه‌گری در راستای آرمان‌خواهی جنبش دانشجویی است/ اتحادیه دارای ۵۱ دفتر در سراسر کشور است

مظاهری درباره هدف اصلی نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل که در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی در حال برگزاری است، اظهار کرد: نیت اصلی این نشست‌ها مطالبه‌گری در راستای آرمان‌خواهی جنبش دانشجویی است که رهبری هم مدام با تأکید بر جنبش دانشجویی، انتظار مطالبه‌گری از آنها را دارند.