استاد روزنامه نگاری

عباس اسدی

بودا بمیر! از شرم بمیر! بمیر که دیگر شکوهی نداری! اگر روزی طالبان هیبت تو را شکست اما حالا شکوه تو با دست پیروانت در میانمار بر زمین مالیده شد، کاش آن زمان، آن مسلمان، از قاب دوربینش شکوه تو را به دنیا نشان نمی‌داد و تو را به موزه شب می سپرد. کاش!


گزارشی از وضعیت زمین‌خواری در مناطق جنگلی؛

جنگل‌ها در آتش زمین‌خواری می‌سوزند

انگیزه‌های شوم زمین‌خواری باشد یا بی‌مبالاتی مسافران، چیزی که در این میان از بین می‌رود جنگل‌ها و مراتع ایران است، کشوری که در کمربند خشکی قرار گرفته است و به همین دلیل قوانین محکم‌تری برای برخورد با این درصد عامل انسانی آتش‌سوزی‌ها می‌طلبد. همین است که مسئولان را دست به کار کرده تا شاید بشود از راه قانون وارد شد، هر چند فاصله میان راه طولانی قانونی شدن این ممنوعیت، میانبری به نام آموزش است.