حسین انتظامی خبر داد؛

انتشار عمومی مکاتبات معاونت مطبوعاتی ارشاد

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از انتشار عمومی مکاتبات اداری که در این معاونت صورت می‌گیرد، خبر داد و این اقدام را گامی در جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های این معاونت برای مردم خواند.